CV


Født 29/08 1944 i Øvre Salangen. Professor ved Insitutt for form, teori og historie ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, der han frem til pensjon i 2011 underviste i analytisk frihåndstegning og komposisjon. Gift med billedhogger Ellen Jacobsen.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) og Statens Kunstakademi.

Separatutstillinger

Galleri 27, Oslo (1974 og 1976)


Galleri Aasen, Ålesund (1975)
Galleri 71, Tromsø (1975)
Galleri Clemens, Århus (1975)
Galleri Koloritten, Stavanger (1976)
Galleri  Horneman, Trondheim (1977)
Festspillene i Nord–Norge (1981)
Porsgrunn Kunstforening (1983)
Nordens Hus, Tòrshavn, Færøyene (1989)
Galleri AHO, Oslo (1993)

Kollektivutstillinger

«6 norske grafikere» i Krakow, Polen (1978)
Høstutstillingen (1972, 1973, 1974, 1975, og 1976)
Den Nord-Norske Kunstutstilling (1973, 1974, 1976, og 1976)
Nordisk Grafikkunion, Helsinki (1977)
Sommerutstillingen i Seljord (1978)
Miniatyrgrafikk-biennalen i Fredrikstad, (1973)
Grafikkbiennalen i Firenze (1974)
«7 norske grafikere», Sofia / Varna, Bulgaria (1979)
6. Internasjonale Grafikktriennalen i Fredrikstad, (1982)
Grafikkbiennalen i Berlin, (1980)
Grafikkbiennalen i Mulhouse, Frankrike (1981)
«70-åras grafikk», vandreutstilling i regi av Samtidsmuseet (1991)
Jubileumsutstilling ved Festspillene i Nord-Norge, Harstad (1994)
«7 tegnere», SKINN (1996)
«Norsk Grafikk», Helsinki (2000)
Østlandsutstillingen (2007)
Nord-Norsken (2007)
Galleri BOA, Oslo (2011)
Galleri AHO, Oslo (2011)

Offentlige arbeider / utsmykninger

Bodø Sentralsykehus (1980)
Universitetet i Oslo (1980)
Harstad Sentralsykehus (1981)
Rådhuset på Leknes i Lofoten (1981)
Universitetet i Tromsø (1982)
Bodin Videregående Skole (1986)
Sjøvegan Videregående Skole (1989)
Harstad Kulturhus (1991)
Nordland Distriktshøgskole, Mørkved (1996)

Priser

«Der Förderpreis» ved Grafikkbiennalen i Berlin (1980).
Delt førstepris i lukket konkurranse om utsmykking av publikumsfoajeer, Harstad Kulturhus.
Førstepris i lukket konkurranse om utsmykking av hovedglassgård, Nordland Distriktshøgskole, Mørkved.

Innkjøpt av bl.a.

Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Oslo Bys Kunstsamlinger, Trondheims kunstsamlinger, Tromsø Kunstforening, Bodø Kunstforening, Karlstad Kulturnemd, Värmlänska Museum, Atheneum (Finlands nasjonalgalleri), Nasjonalmuseet i Sofia, Bulgaria, Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet (2011).

Stipender

Statens reisestipend (1973)
A. Tiedemanns Legat (1976)
Statens 3–årige arbeidsstipend (1978-80)
Vederlagsfondets stipend (1987)
Reisestipend, Grafikktriennalen i Fredrikstad (1991)
Statens reise og studiestipend (1993)
Ulrik Henriksens æresstipend (jubileumsstipendet) (1998)

Fagpolitisk virksomhet / tillitsverv / spesialoppdrag

Norske Grafikere, formann 1976-78.
Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon BKS (forløper for NBK), styreleder 1981-1983.
Norges Kunstnerråd, styremedlem 1981-83.
Kunstnernes Eget Materialutsalg KEM, styremedlem 1981-83.
Den Internasjonale Grafikktriennalen i Fredrikstad, styremedlem 1985-1982, medlem fagjury 1985-89.
NBKs Utdanningsutvalg, formann 1987-89 og 93-94.
Østersjøbiennalen i Rostock, norsk kommisær for billedkunst 1982-83.
Oslo Kommunale Kunstsamlinger, medlem av inkjøpskommiteen 1973-75.
Undervisningsinspektør, leder og praktisk organisator ved etablering av Kunstskolen i Kabelvåg 1983-86.
Asker Kunstskole, styremedlem og pedagogisk leder 1986-92.
Nasjonalt Nettverk for Visuelle Kunstfag, styremedlem 1994-98.
Medlem av Utsmykkingsfondets faste konsulentgruppe for offentlige bygg i Tromsø (herunder universitetsutbyggingen) 1986-1997.
Medlem av jury for konkurranse om utforming av Universitetsplassen i Tromsø 1988-89.
Medlem av Nasjonalgalleriets innkjøpskomite for grafikk og tegning 1997-2000.
Medlem av Lærerutdanningsrådets kompetanseutvalg (billedkunstnere og kunsthåndverkere) 1997-1998.
Fagplan for nytt Kunstakademi i Tromsø 1998-2001.
Norske Billedkunstnere NBK, styreleder 1999-2001.
Medlem av hovedstyret i opphavsrettsorganisasjonen KOPINOR 1999-2001.
Medlem av styret i Norges Kunstnerråd 1999-2001.
Medlem av Utvalget for Internasjonale Stipend (IS) i Norges Forskningsråd 2000-2004.
Leder av Forskerforbundet ved AHO 1998-2005.

Pedagogisk virksomhet

Asker kunstskole 1986-1990. Underviste i grafiske teknikker og billedkomposisjon.
Kunstskolen i Nord-Norge (Kabelvåg) 1983-1985. Underviste i frihåndstegning, grafiske teknikker og billedkomposisjon.
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo 1986-2010. Underviser i analytisk frihåndstegning og komposisjon.